لیست قیمت گیفت کارت پلی استیشن تاریخ 24.4.96

اخرین لیست قیمت گیفت کارت های پلی استیشن :

جهت خرید گیفت کارت پلی استیشن به فروشگاه ما مراجعه کنید

1-شارژ 3 دلاری پلی استیشن نتورک امریکا

قيمت : 19,900 تومان وضعيت : ناموجود

2-شارژ 10 دلاری پلی استیشن نتورک امریکا

قيمت : 39,900 تومان وضعيت : موجود

3-شارژ 20 دلاری پلی استیشن نتورک امریکا

قيمت : 77,900 تومان وضعيت : موجود

4-شارژ 40 دلاری پلی استیشن نتورک امریکا 20*2

قيمت : 154,500 تومان وضعيت : موجود

5-شارژ 50 دلاری پلی استیشن نتورک امریکا

قيمت : 185,000 تومان وضعيت : موجود

6-شارژ 60 دلاری پلی استیشن نتورک امریکا 20*3

قيمت : 229,000 تومان وضعيت : موجود

7-شارژ 75 دلاری پلی استیشن نتورک امریکا

قيمت : 277,000 تومان وضعيت : ناموجود

8-شارژ 100 دلاری پلی استیشن نتورک امریکا

قيمت : 364,000 تومان وضعيت : موجود

9-گيفت كارت يك ماهه پلی استیشن پلاس امریکا

قيمت : 40,900 تومان وضعيت : موجود

10-گيفت كارت سه ماهه پلی استیشن پلاس امریکا

قيمت : 97,000 تومان وضعيت : موجود

11-گيفت كارت يك ساله پلی استیشن پلاس امریکا

قيمت : 199,000 تومان وضعيت : موجود

فارسی سازی قالب سون تم