قوانین و شرایط خرید:

قو انین و شرایط خرید از وب سایت:

مشتری گرامی ابتدا قوانین و شرایط را خوانده سپس اقدام به خرید کنید

  • تماس با مدیریت و پشتیبانی فقط در ساعات کاری
  • هنگام خرید دقت کنید گیفت کارت خود را اشتباه انتخاب نکنید کدها تعویض و یا پس گرفته نمیشود
  • چنانچه کدها اشتباه باشد و یا خطایی داشتید ظرف مدت ۱ الی ۱۲ ساعت میتوانید گزارش و یا با پشتیبانی تماس بگیرید